Privacy en algemene voorwaarden

Privacy statement

Wie is Jolanda Dijkman?

Jolanda Dijkman is een gediplomeerde hannah huidcoach. Haar praktijk voor huidverbetering in Zeeland bestaat al meer dan 30 jaar. Jolanda maakt mensen mooier, zowel van binnen als van buiten. Haar doel is, in alles wat ze doet, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te betrachten. Zo ook in het realiseren van haar website.

De Privacy Statement voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.jolandadijkman.nl bezoekt. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Disclaimer.

Identiteit

De website www.jolandadijkman.nl staat onder beheer van Jolanda Dijkman. Zij helpt u graag met uw vragen.

Contactgegevens:

website www.jolandadijkman.nl

Bedrijfsnaam Jolanda Dijkman
Platboslaan 2
4328 EA
Burgh-Haamstede

Tel: 0111 653347

BTW nr 117981217B01
Kamer van koophandel 25379

Toepasselijk recht

Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Jolanda doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het Jolanda dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met haar opnemen via tel. 0111 653347

Welke persoonsgegevens verwerkt Jolanda?

Jolanda verwerkt alleen gegevens die u aan haar verstrekt. Dat kunnen zijn: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres en surfgedrag. Over cookies leest u meer in het hoofdstuk over cookies.

Waarom verwerkt zij die persoonsgegevens?

Jolanda verwerkt persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Nieuwsbrieven en mailings: U kunt u bij Jolanda aanmelden voor de nieuwsbrief. Jolanda wil graag de mogelijkheid hebben deze nieuwsbrief te verpersoonlijken. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kunt u zich in iedere mail uitschrijven.

Met wie deelt Jolanda uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Chimpmail. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Chimpmail en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vindt u hier (Engelstalig).

Bewaartermijnen

Jolanda bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer u zich uitschrijft voor haar nieuwsbrief zal zij uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderen.

Veiligheid

Jolanda heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die zij verwerkt.

Cookies

Wat zijn Cookies?

www.jolandadijkman.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.jolandadijkman.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Welke cookies gebruikt Jolanda Dijkman?

De website van Jolanda Dijkman maakt gebruik van cookies. Dit zijn:

1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maakt Jolanda Dijkman soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt.

2. Cookies van externe partijen

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s en/of afbeeldingen via Facebook of You Tube. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Als u meer wilt weten over hoe deze externe partijen data over u verzamelen,
raad Jolanda u aan hun privacy statements te lezen.

3. Hoe kan ik cookies uitzetten?

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

N.B. Het uitschakelen van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van Jolanda’s website.

Hoe krijgt Jolanda Dijkman uw toestemming?

Als u cookies accepteert op Jolanda’s website, contact opneemt met Jolanda waarin zij uw persoonlijke informatie kan zien, bv een telefoonnummer, dan neemt zij aan dat u deze informatie met haar wilt delen. Jolanda Dijkman zal deze informatie alleen voor het doel waarmee u haar benaderd heeft gebruiken. Zij zal deze informatie niet met derden delen.

Disclaimer

1. www.jolandadijkman.nl is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy Statement.

2. Jolanda Dijkman heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel Jolanda Dijkman daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website, zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3. Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Jolanda Dijkman de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. Jolanda Dijkman verzorgt enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en Jolanda Dijkman adviseert die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Jolanda Dijkman is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4. Jolanda Dijkman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere schade(zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden.

5. Jolanda Dijkman garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

6. Verwijzingen naar sites die niet door Jolanda Dijkman worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Jolanda Dijkman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door haar worden gecontroleerd.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Jolanda Dijkman of haar licentiegevers (waaronder hannah huidcoch, Adéna IPL). Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Jolanda Dijkman. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

mei 2018